OK

Specialudstyr

Hos Aalborg Tagmaling & Facaderenovering bruger vi miljøgodkendt specialudstyr til alle de opgaver, vi udfører. Vores specialudstyr er miljøgodkendt og lever op til alle arbejdstilsynets reglementer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer
Skriv venligst din email
Skriv venligst din adresse

Højtryksrenseanlæg

Når vi kommer ud til en opgave, tager vi vores eget højtryksrenseanlæg med. Her bliver der arbejdet med 500 bar, og vi bruger anlægget til at rense taget med. Når vi har foretaget afrensningen, algebehandler vi taget, og på den måde sørger vi for at fjerne de sidste spor af alger, der måtte være tilbage. Således sikrer vi os, at vi har det optimale underlag for malingen.

Opsamling af spildevand

Når vi opsamler spildevand starter vi med at lukke nedløbsrøret. Det gør vi med et stykke PVC plast. Når røret er lukket, kan vi suge spildevand op med en pumpe, der starter ved tagrenden og fører vandet ned i et rensefilter. Nu har vi så mulighed for helt lovligt at udlede vandet til jorden.

Sidste hånd på opgaven

Alle kanterne ved stern og vindskeder håndmales, for at opnå det bedste resultat. Vi rydder naturligvis op efter os selv, hvorefter vi udfører et kvalitetscheck. På denne måde sikrer vi, at du er tilfreds med opgaven. Vi gør en dyd ud af vores service og går aldrig på kompromis med kvaliteten.

OK fra arbejdstilsynet

Vores miljøvenligrensemetode, der består af et engangsfilter, tilbageholder frigivne asbestfibre og snavs. Det rensede spildevand bliver herefter ledt ned i kloakken. Alle processer sker i overensstemmelse med arbejdstilsynets reglementer.

Aalborg Tagmaling

Aalborg Tagmaling og Facaderenovering er et professionelt hold af dygtige medarbejdere, der udfører tagarbejde uanset opgavens omfang. Hos os får du op til 10 års garanti på tagmaling. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.


Seneste anmeldelserVi dækker Nordjylland


Årets håndværker